Zkuste si testy z fyziky pro základní a střední školu.

Možná budete mnozí překvapeni, co "již" neumíte.

Vyberte si celý test:

Fyzikální veličiny - délka
na cca 10 minut - převádění jednotek a několik jednoduchých příkladů na měření délky

Fyzikální veličiny - objem
na cca 10 minut - převádění jednotek a několik jednoduchých příkladů na měření a výpočet objemu

Jednoduché stroje
na méně než 5 minut - 3 příklady na jednoduché stroje (páka, kladka)

Síla (směry, velikost) a hustota
(POZOR! - v Authorware 6.5
- 1. nahrávání může trvat i více než 5 minut!)
na néně než 10 minut - měřidla, směr a velikost síly a příklad na tlak a hustotu

Astronomie
na cca 20 minut - otázky týkající se hlavně Sluneční soustavy

Souhrnný test ze středoškolské fyziky
Průřez učivem střední školy - na 1 vyučovací hodinu

Tady je jedna cvičná úloha,
kterou by mohli zvládnout i šesťáci.

Plný kvádr (s rozměry dle obrázku) má hmotnost 2 kg. Z jakého je pravděpodobně materiálu?

Vzduch

Dřevo

Ocel

Uran

Superhmota


(Superhmota je látka, jejíž hustota je mnohonásobně větší, než mají běžné materiály)

 

Po označení správné odpovědi klikněte na následující tlačítko:
Testy jsou od roku 2002 postupně doplňovány a upřesňovány.
Poslední aktualizace této stránky byla 1.2.2004

Máte-li připomínky, podněty či nápady k těmto stránkám, pište na e-mail: rehak.az@yo.cz
© A. Řehák